Velg en side

Historia om Spillmakerlauget

Spillmakerlauget Vest (Bergen)

Første spillmakerlaug i Norge, kjent som Spillmakerlauget Vest i dag, ble stiftet i Bergen i 3. juli 2012, men de hadde da allerede hatt styremøter siden 25. august 2011, og hadde sitt utspring hos spillutviklere i Bergen som samlet seg til utviklerøl. I starten var Spillmakerlauget ganske bedriftsbasert i Bergen, men ble etter hvert mer rendyrket for enkeltpersoner da det spredde seg rundt i landet.

Første store suksessen til Spillmakerlauget Vest ble spillutviklingskonferansen Konsoll i Bergen, som ble arrangert første gang 18.–19. oktober 2012. Et kompetansesenter for dataspill i Bergen kom tidlig på agendaen, men ble til slutt spin-off-organisasjonen Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda), som ble opprettet 16. januar 2020. Konsoll ble i januar 2021 flyttet over fra Spillmakerlauget Vest til Noneda. En annen viktig spin-off fra Spillmakerlauget Vest er Bergen Game Jam, som samlet mange folk utover 2010-tallet.

Styremedlemmer i Spillmakerlauget Vest har stått for de nesten månedlige arrangementene Utviklerøl og Spillsmaking og for den årlige spilldesignkonkurrasen Ung Spill Vest.

Spillmakerlauget Midt (Trondheim)

12. oktober 2012 kom Spillmakerlauget Midt i Trondheim, som har arrangert site for Global Game Jam og hatt utviklerøl regelmessig siden starten, og har sammenhengende hatt nært samarbeid med spillutviklingsmiljøet på Work-Work, og det har også vært samarbeid med spilldesignkonkurransen Norwegian Game Awards. I 2013 arrangerte SML Midt Norwegian Game Developers Conference (NGDC) i Trondheim. Fra 2016 har SML Midt vært med på å arrangere Trondheim Developer Conference (TDC).

Spillmakerlauget Sør (Kristiansand)

1. oktober 2013 kom Spillmakerlauget Sør i Kristiansand, som deretter hadde utviklerøl hver måned fram til april 2014. Så ble det en lang pause fram til en ny oppstart i november 2017. (September 2018 fikk det månedlige treffet navnet game dev meetup, som ble til utviklertreff/spillmakertreff i 2020.) «A tiny Gamedev Conference» på Makerspace 12. april 2018 hadde stort oppmøte med mange som var interesserte i spill. Det handlet med om spillkultur enn utvikling, men flere i dagens Spillmakerlauget Sør møtte hverandre der. SML Sør arrangerte game jam i desember 2013, og startet Global Game Jam site i Kristiansand i janaur 2020. Da koronapandemien brøt ut i mars 2020 satte SML Sør i gang ukentlige digitale spillmakertreff for å samle Spill-Norge. Etter sommeren ble de gjort om til månedlige digitale treff.

Spillmakerlauget Øst (Oslo)

13. november 2013 kom Spillmakerlauget Øst i Oslo. SML Øst hadde vertskap for Global Game Jam i 2013, men senere har dette blir overført til foreningen Oslo Game Jam. SML Øst hadde norsk indie-utviklerstand på SpillExpo på The Gathering på Hamar i 2014. SML Øst var aktivt i rundt fire år før aktiviteten der dabbet av. SML Øst ble aktivt igjen fra mai 2021.

Spillmakerlauget Innlandet (Hamar)

28. mai 2014 kom Spillmakerlauget Innlandet, som var aktivt i rundt to år og har nesten siden da i praksis vært nedlagt.

Spillmakerlauget (Norge)

Spillmakerlauget for hele Norge ble opprettet 16. juni 2015, men det var allerede landsmøte med alle daværende regionale laug 24.–26. januar 2014. Etter stiftelse var neste landsmøte 2. november 2018, men den nasjonale satsinga dabbet av rundt ett år etter det. På det digitale landsmøtet 24. oktober 2020 fikk SML Sør, Midt og Vest etablert tettere kontakt med hverandre, og de månedlige digitale treffene til SML Sør ble et nasjonalt samarbeid, og planer blir per august 2021 lagt for Game Jam Challenge, Test Bonanza. I løpet av høsten 2021 skal de ulike regionale laugene komme tilbake med sine lokale, fysiske spillmakertreff/utviklerøl.

Ved reaktiveringa av SML Øst sommeren 2021 ble arbeid satt i gang for å finne tydelig visjon for Spillmakerlauget:

Læring – deling – utvikling

Spillmakerlauget er et community for norske spillutviklere med mål om å forbedre ferdighetene våre og å lære av hverandre – Lag bedre spill, bli kjent med andre spillutviklere!

Våre grunnleggende mål er å:

  • fostre et kreativt og inkluderende miljø for spillutviklere.
  • forbedre kommunikasjon innenfor spillutviklermiljøet.
  • tilby opplæring og muligheter for forbedring og deling av ferdigheter.
  • øke offentlig bevissthet om spillutvikling.