Velg en side

Innovasjon Norge inviterer til et skreddersydd opplegg for å klargjøre spillbedrifter til å lansere sitt første spill internasjonalt. Programmet skal også kunne passe for bedrifter som har vært gjennom dette før, men som har ambisjoner om vekst og en større internasjonal satsning.

Business Bootcamp 2.0 – From idea to customers fokuserer på anerkjente teknikker for å validere ideer og produkter, utvikle kundebase og forberede internasjonalisering.

Programmet er utviklet i samarbeid med det ledende Oslo-baserte akseleratormiljøet Betafactory og er spesielt rettet mot spillmiljøet og tilpasset bransjen.

 Et mål er også at programmet danner grunnlag for videre samarbeid og felles initiativ med Innovasjon Norges utekontorer.

Spill bedrifter fra hele Norge inviteres.

Programmet holdes over 6 dager; to samlinger a tre dager:

7.–9. september på Innovasjon Norges kontor i Hamar.

28.–30. september på Innovasjon Norge sitt kontor i Oslo.

Deltakere betaler egenandel på 2000 kr, hvilket inkluderer lunsjer og materiell.

Reise og opphold kommer i tillegg.

Les mer på www.innovasjonnorge.no/bootcamp2 eller ta kontakt for nærmere informasjon.